پرواز تفریحی 20 ساعته

 • پرواز تفریحی 20 ساعته
 • مراحل روشن کردن هواپیما
 • اجازه از برج مراقبت جهت حرکت و رفتن به سمت باند
 • مکالمه با برج مراقبت و کسب اجاره پرواز جهت ورود به باند پرواز
 • کسب مجوز برای برخواستن از زمین ( Take Off )
 • پرواز تفریحی به مدت یک ساعت در فرودگاه های طرف قرارداد
 • پرواز در دوره ترافیک و پرواز در مناطق اطراف فرودگاه
 • امکان پرواز استاد بهمراه مسافر گرامی
 • امکان فیلمبرداری و عکاسی در زمان پرواز
 • کسب مجوز برای فرود در فرودگاه ( Landing )
 • بازگشت از پرواز و ورود به رمپ پروازی
 • خاموش کردن هواپیما
شناسه محصول: پرواز تفریحی - 20 ساعته دسته:

120,000,000 تومان

توضیحات

 • پرواز تفریحی 20 ساعته
 • مراحل روشن کردن هواپیما
 • اجازه از برج مراقبت جهت حرکت و رفتن به سمت باند
 • مکالمه با برج مراقبت و کسب اجاره پرواز جهت ورود به باند پرواز
 • کسب مجوز برای برخواستن از زمین ( Take Off )
 • پرواز تفریحی به مدت یک ساعت در فرودگاه های طرف قرارداد
 • پرواز در دوره ترافیک و پرواز در مناطق اطراف فرودگاه
 • امکان پرواز استاد بهمراه مسافر گرامی
 • امکان فیلمبرداری و عکاسی در زمان پرواز
 • کسب مجوز برای فرود در فرودگاه ( Landing )
 • بازگشت از پرواز و ورود به رمپ پروازی
 • خاموش کردن هواپیما