ورود هواپیما VL3 به کشور عزیزمان ایران

بر اساس واحد خبر رسانی مرکز خدمات هوایی پرشین و نیز مدیریت عامل مرکز فوق الذکر اولین هواپیمای لوکس و پر سرعت فوق سبک جهان بواسطه نمایندگی مرکز پرشین در دی ماه سال 1397 وارد کشور شد و از طریق گمرک غرب به مالکآن در شهرستان مشهد فرودگاه گلبهار تحویل گردید ،  کپتن مهندس خلبان پناهی مدیر عامل مرکز خدمات هوایی فوق در این راستا  با اظهار داشتن این مهم که صنعت هوانوردی عمومی در کشور طی ده سال گذشته بسیار پیشرفت داشته به این مهم نیز اشاره کردند که  بر اساس نگاهی مدبرانه و حرفه ای طی مدت فعالیت خود بستر مناسبی را در جهت حضور علاقمندان و سرمایه گذاران لحاظ نموده است و با استقبال از حضور علاقمندان امنیتی شرافتمندانه در جهت هر نوع درخواستی لحاظ نموده ایم .
خاطر نشان کرده ایشان با نوید از خبرهای ارزشمند در ارائه خدمات هوانوردی عمومی بواسطه این مرکز  از رونمایی از برند جهانی دیگری برای اولین بار در کشور بواسطه مرکز پرشین خبر داده که متعاقبا از طریق واحد خبر این مرکز اطلاع رسانی می گردد .

error: Content is protected !!