ورود هواپیماهای Ikarus C42 در دهه 80

مرکز خدمات هوایی پرشین به عنوان نماینده انحصاری هواپیما Ikarus آلمان از اوایل دهه 80 اقدام به فروش هواپیماهای Ikarus C42 به افراد خصوصی و مراکز آموزش خلبانی نموده است و این هواپیما با سابقه خوبی که از خود بجا گذاشته تقریبا در تمامی مدارس خلبانی فوق سبک بکار گرفته شده و سهم بسازی در آموزش خلبانان فوق سبک داشته است .

error: Content is protected !!