آغاز پرواز هواپیما VL3 در کشور از سال 1397

آغاز پرواز های هواپیما VL3 در کشور از سال 97

هواپیما VL3 به نمایندگی انحصاری مرکز خدمات هوایی پرشین پروازهای خود را از زمستان 1397 آغاز کرده است

error: Content is protected !!